Wycena nieruchomości

Każdy, kto chce poznać wartość danej nieruchomości, może zlecić wycenę rzeczoznawcy majątkowemu. W wielu sytuacjach obowiązek skorzystania z usług rzeczoznawcy majątkowego wynika wprost z przepisów, np.:

Wycena nieruchomości to postępowanie, w wyniku którego określa się wartość nieruchomości. Może być dokonywana dla różnych celów, np.:

Rzeczoznawca majątkowy decyduje jakie podejścia, metody i techniki powinien zastosować, aby poprawnie wycenić nieruchomość. Decyzja ta jest uzależniona m.in. od celu wyceny, indywidualnych cech danej nieruchomości oraz od dostępnych informacji o rynku nieruchomości.Wynikiem pracy rzeczoznawcy majątkowego jest opinia sporządzona w formie pisemnej tzw. operat szacunkowy, którego forma i treść są określone przepisami prawa.

Źródło: http://mib.gov.pl/2-567aba47264e3.htm

Rzeczoznawca majątkowy

Wycena nieruchomości

Wycena mieszkania

Wycena domu

Operat szacunkowy

Wycena nieruchomości komercyjnych

Wycena hoteli

Wycena nieruchomości mieszkaniowych

Wycena nieruchomości rolnych