Wycena nieruchomości rolnych

Zgodnie z Kodeksem cywilnym, nieruchomością rolną – gruntem rolnym – jest nieruchomość, która jest lub może być wykorzystywana do prowadzenia działalności wytwórczej w rolnictwie w zakresie produkcji roślinnej i zwierzęcej, nie wyłączając produkcji ogrodniczej, sadowniczej i rybnej. Wycena nieruchomości rolnych dotyczy zatem przede wszystkim tych gruntów, które w miejscowych planach zagospodarowania są przeznaczone na cele rolne. Czasem może się zdarzyć, że dana nieruchomość jest wykorzystywana na cele rolne pomimo tego, że w planie miejscowym ma inne przeznaczenie. W takim przypadku rzeczoznawca majątkowy określa jej wartość zgodnie z przeznaczeniem w planie.
Wycena wartości nieruchomości rolnych jest sporządzana przez rzeczoznawcę majątkowego, który bierze pod uwagę cechy gruntu takie jak m.in.:

Najczęściej wartość nieruchomości rolnej jest szacowana z zastosowaniem podejścia porównawczego lub dochodowego.

Rzeczoznawca majątkowy

Wycena nieruchomości

Wycena mieszkania

Wycena domu

Operat szacunkowy

Wycena nieruchomości komercyjnych

Wycena hoteli

Wycena nieruchomości mieszkaniowych

Wycena nieruchomości rolnych