Wycena nieruchomości komercyjnych

Wycena nieruchomości komercyjnych jest inna od wyceny nieruchomości mieszkaniowych. Przede wszystkim przy wycenie nieruchomości komercyjnych należy wziąć pod uwagę znacznie więcej elementów. Nieruchomości komercyjne to np. powierzchnie magazynowe, biurowe, place składowe, postojowe, lokale użytkowe, centra handlowe. W każdym przypadku są to jednak nieruchomości o charakterze komercyjnym, czyli przeznaczone do prowadzenia działalności gospodarczej. Ich celem jest przynoszenie zysków, dlatego najczęściej stosowaną metodą przy wycenie takich nieruchomości jest tzw. podejście dochodowe. Polega ono na określeniu wartości nieruchomości poprzez założenie, że kupujący zapłaci za nią cenę, której wysokość będzie uzależniona od dochodu z niej uzyskanego.

Z uwagi na konkretne cechy nieruchomości np. związane z jej przeznaczeniem lub warunkami rynkowymi, rzeczoznawca może przy wycenie nieruchomości komercyjnej zastosować metodę porównawczą – stosowaną przede wszystkim przy wycenie lokali mieszkalnych.

Rzeczoznawca majątkowy

Wycena nieruchomości

Wycena mieszkania

Wycena domu

Operat szacunkowy

Wycena nieruchomości komercyjnych

Wycena hoteli

Wycena nieruchomości mieszkaniowych

Wycena nieruchomości rolnych