Wycena hoteli

Hotel to przedsiębiorstwo, które składa się z wielu składników, które co prawda wspólnie przynoszą dochody, ale można je wycenić oddzielnie. 
Wycenę hotelu można wykonać różnymi sposobami:

Warto także zaznaczyć, że hotel jest nieruchomością o wyjątkowym charakterze – składają się na nią integralne elementy takie jak: lokalizacja, budynek, wyposażenie i przede wszystkim prowadzona w nieruchomości działalność. Zdarza się, że dla dokładniejszej wyceny hotelu, należy spojrzeć na poszczególne składniki oddzielnie.

Ponadto samo sformułowanie „wycena hoteli” może oznaczać:

  1. wycenę nieruchomości – czyli oszacowanie wartości nieruchomości hotelowej,
  2. wycenę obiektu noclegowego – czyli wycenę wartości nieruchomości hotelowej wraz z wyposażeniem,
  3. lub wycenę przedsiębiorstwa – oznacza wycenę całego przedsiębiorstwa, jako zorganizowanej całości (w tym m.in. rzeczowe aktywa trwałe, nieruchomość hotelowa, wyposażenie, aktywa, zobowiązania, znaki towarowe, należności).  

Rzeczoznawca majątkowy

Wycena nieruchomości

Wycena mieszkania

Wycena domu

Operat szacunkowy

Wycena nieruchomości komercyjnych

Wycena hoteli

Wycena nieruchomości mieszkaniowych

Wycena nieruchomości rolnych