Rzeczoznawca majątkowy

Rzeczoznawca majątkowy określa wartości nieruchomości. Wyceną nieruchomości mogą zajmować się tylko osoby, które uzyskały specjalne uprawnienia nadawane przez Ministra Infrastruktury i Budownictwa. Krzysztof Pawlaczek posiada uprawnienia zawodowe nr 6366.

Wszyscy rzeczoznawcy majątkowi są wpisani do Centralnego Rejestru Rzeczoznawców Majątkowych, w którym można sprawdzić, czy dana osoba rzeczywiście posiada uprawnienia do szacowania nieruchomości.

rzeczoznawca majątkowy

Rzeczoznawca majątkowy sporządza także opracowania i ekspertyzy, które mogą dotyczyć, np.:

Każdy rzeczoznawca majątkowy ma obowiązek:

Rzeczoznawca majątkowy

Wycena nieruchomości

Wycena mieszkania

Wycena domu

Operat szacunkowy

Wycena nieruchomości komercyjnych

Wycena hoteli

Wycena nieruchomości mieszkaniowych

Wycena nieruchomości rolnych