Operat szacunkowy

Operat szacunkowy to autorska opinia rzeczoznawcy majątkowego na temat wartości nieruchomości. Jest on dokumentem urzędowym i zawsze ma formę pisemną. W przypadku wystąpienia dużych rozbieżności w operatach tej samej nieruchomości wykonanych przez różnych rzeczoznawców majątkowych, organizacja zawodowa rzeczoznawców majątkowych dokonuje oceny ich prawidłowości.

W operacie szacunkowym zawarte są informacje niezbędne przy przygotowywaniu wyceny nieruchomości. Należą do nich m.in.:

Operat szacunkowy jest dowodem wykorzystywanym w sprawach, dla których został sporządzony. Z tego względu forma i treść operatu powinny być jednolite, niezależnie od tego przez jakiego rzeczoznawcę został wykonany.

Rzeczoznawca majątkowy

Wycena nieruchomości

Wycena mieszkania

Wycena domu

Operat szacunkowy

Wycena nieruchomości komercyjnych

Wycena hoteli

Wycena nieruchomości mieszkaniowych

Wycena nieruchomości rolnych